शाळा व विक्रेता लॉग इन कर्मचारी लॉग इन समग्र शिक्षा लॉग इन
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
महत्वाच्या व्यक्ती

माननीय अध्यक्ष,
मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,
महाराष्ट्र राज्य.

माननीय उपाध्यक्ष,
राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,
महाराष्ट्र राज्य.
श्री. कृष्णकुमार पाटील
माननीय संचालक,
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ,
पुणे, महाराष्ट्र.
किशोर संग्रह
 
किशोर वर्गणी
 
पाठ्यपुस्तक
(प्रचलित अभ्यासक्रम)
बालभारती संग्रह
(जुना अभ्यासक्रम)
बालभारती फॉंट
 
कॉपीराइट परवाना
सामग्री वापरण्यासाठी
ई बालभारती अ‍ॅप
 
जिओ सर्व्हे अ‍ॅप्स
 
संसाधने / शै. साहित्य
दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी

नवीन प्रकाशने