महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
नियम आणि अटी
या संकेतस्थळाची रचना, विकसित व पाळत असलेल्या महर्षर राज्य राज्य ब्युरो ऑफ टेक्स्टबुक प्रोडक्शन अँड अभ्यासक्रम संशोधन, पुणे यांनी केली आहे. (त्यानंतर बालभारती संदर्भित). वेबसाइटची सामग्री बालभारतीद्वारे प्रदान केली गेली आहे आणि या संकेतस्थळावर प्रवेश करून आपण अटी आणि शर्तींना कायद्याने बंधनकारक आहात हे आपण निःशर्त स्वीकारता. आपण निर्दिष्ट केलेल्या अटी आणि शर्तींशी सहमत नसल्यास कृपया वेबसाइटवर प्रवेश करू नका.

या वेबसाइटवरील सामग्रीची अचूकता आणि चलन सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत; तथापि, याचा अर्थ कायद्याचे विधान म्हणून किंवा कोणत्याही कायदेशीर हेतूंसाठी वापरला जाऊ नये. कोणतीही अस्पष्टता किंवा शंका असल्यास, वापरकर्त्यांना संबंधित विभाग (र्स) आणि / किंवा इतर स्त्रोतांकडून पडताळणी / तपासणी करण्याचा सल्ला घ्या आणि योग्य व्यावसायिक सल्ला घ्या.

कोणत्याही परिस्थितीत बालभारती कोणत्याही मर्यादेविना, अप्रत्यक्ष किंवा परिणामी नुकसान किंवा नुकसान किंवा कोणताही खर्च, तोटा किंवा नुकसानीचा वापर किंवा वापरातील उद्दीष्ट, डेटा किंवा त्यातून उद्भवलेल्या कोणत्याही खर्चास, तोटा किंवा नुकसानीस जबाबदार असेल. या वेबसाइटच्या वापरासह कनेक्शन.

या नियम व शर्ती भारतीय कायद्यानुसार नियंत्रित केल्या जातील. या अटी व शर्तींनुसार उद्भवणारा कोणताही वाद हा महाराष्ट्राच्या उच्च न्यायालयाच्या अखत्यारित असेल.

लिंक केलेल्या वेबसाइटच्या सामग्री आणि विश्वासार्हतेसाठी बालभारती जबाबदार नाही

साइटवर उपलब्ध माहिती कोणत्याही कायदेशीर हेतूसाठी वापरली जाऊ शकत नाही.