महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक भांडार व वितरण केंद्र, अमरावती
कार्यालय प्रमुख
श्री.दिलीपकुमार विटकर
पदनाम
भांडार व्यवस्थापक
कार्यालयाविषयी
वितरण क्षेत्र
अमरावती जिल्हा, बुलढाणा जिल्हा, अकोला जिल्हा, वाशिम जिल्हा, यवतमाळ जिल्हा

खुली विक्री २०२२-२३
२२.९६ लाख पाठ्यपुस्तके

समग्र शिक्षा पुरवठा २०२३
६२.७६ लाख पाठ्यपुस्तके
9423005077
0721-2530965
dm_amaravati@ebalbharati.in
व्ही.एम.व्ही. कॉलेज च्या मागे, शकुंतला कॉलनी, अमरावती, ४४४६०४
Employee working in this office
Sr. No
Emp.Id.
Name
Designation
1
202
DILIPKUMAR BALASAHEB VITKAR
DEPOT MANAGER
2
551
ANIL PRABHAKAR GOURKHEDE
DEPOT SUPDT (A/CS)
3
600
S. M. SALVE
SUPDT.(PAPER)
4
1726
AMOL BALKRUSHNA TARAL
DEPOT SUPDT (A/CS)
5
1729
SUDHIR CHUDAMANJI MOOL
SR DEPOT ASST
6
1680
VIKAS VIJAY CHAVAN
SR.CLERK.
7
1710
SNEHASHEEL YOGESHWAR MODAK
SR DEPOT ASST
8
1745
PUJA DNYANESHWARRAO DONGRE
JR DEPOT ASST
9
552
PRAFFUL VITHALRAO LAWANGKAR
SR. DRAWER