महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
पाठ्यपुस्तके
वर्ग 1
 • बालभारती
 • वर्ग:1
 • विषय:प्रथम भाषा
 • माध्यम:10 Mediums
 • किंमत:रु. 42.00
 • माय इंग्लिश बुक
 • वर्ग:1
 • विषय:अनिवार्य इंग्रजी
 • माध्यम:For all Mediums Except English
 • किंमत:रु. 41.00
 • गणित
 • वर्ग:1
 • विषय:गणित
 • माध्यम:10 Mediums
 • किंमत:रु. 46.00
 • खेळू - करु- शिकू(कला)
 • वर्ग:1
 • विषय:कला
 • माध्यम:10 Mediums
 • किंमत:रु. 46.00
वर्ग 2
 • बालभारती
 • वर्ग:2
 • विषय:प्रथम भाषा
 • माध्यम:10 Mediums
 • किंमत:रु. 51.00
 • माय इंग्लिश बुक
 • वर्ग:2
 • विषय:अनिवार्य इंग्रजी
 • माध्यम:For all Mediums Except English
 • किंमत:रु. 48.00
 • गणित
 • वर्ग:2
 • विषय:गणित
 • माध्यम:10 Mediums
 • किंमत:रु. 52.00
 • खेळू - करु- शिकू(कला)
 • वर्ग:2
 • विषय:कला
 • माध्यम:10 Mediums
 • किंमत:रु. 57.00
वर्ग 3
 • बालभारती
 • वर्ग:3
 • विषय:प्रथम भाषा
 • माध्यम:10 Mediums
 • किंमत:रु. 39.00
 • माय इंग्लिश बुक
 • वर्ग:3
 • विषय:अनिवार्य इंग्रजी
 • माध्यम:9 Mediums
 • किंमत:रु. 39.00
 • गणित
 • वर्ग:3
 • विषय:गणित
 • माध्यम:10 Mediums
 • किंमत:रु. 39.00
 • परिसर अभ्यास
 • वर्ग:3
 • विषय:परिसर
 • माध्यम:10 Mediums 36 Districts
 • किंमत:रु. 72.00
 • मराठी सुलभभारती
 • वर्ग:3
 • विषय:द्वितीय भाषा (संपूर्ण)
 • माध्यम:For all Mediums Except Marathi
 • किंमत:रु. 24.00
 • खेळू - करु- शिकू(कला)
 • वर्ग:3
 • विषय:कला
 • माध्यम:10 Mediums
 • किंमत:रु. 58.00
वर्ग 4
 • बालभारती
 • वर्ग:4
 • विषय:प्रथम भाषा
 • माध्यम:10 Mediums
 • किंमत:रु. 39.00
 • माय इंग्लिश बुक
 • वर्ग:4
 • विषय:अनिवार्य इंग्रजी
 • माध्यम:9 Mediums
 • किंमत:रु. 39.00
 • गणित
 • वर्ग:4
 • विषय:गणित
 • माध्यम:10 Mediums
 • किंमत:रु. 39.00
 • परिसर अभ्यास भाग-१
 • वर्ग:4
 • विषय:परिसर
 • माध्यम:10 Mediums
 • किंमत:रु. 59.00
 • परिसर अभ्यास भाग-२
 • वर्ग:4
 • विषय:परिसर
 • माध्यम:10 Mediums
 • किंमत:रु. 36.00
 • मराठी सुलभभारती
 • वर्ग:4
 • विषय:द्वितीय भाषा (संपूर्ण)
 • माध्यम:For all Mediums Except Marathi
 • किंमत:रु. 24.00
वर्ग 5
 • बालभारती
 • वर्ग:5
 • विषय:प्रथम भाषा
 • माध्यम:9 Mediums
 • किंमत:रु. 40.00
 • माय इंग्लिश बुक
 • वर्ग:5
 • विषय:अनिवार्य इंग्रजी
 • माध्यम:8 Mediums
 • किंमत:रु. 40.00
 • गणित
 • वर्ग:5
 • विषय:गणित
 • माध्यम:9 Mediums
 • किंमत:रु. 36.00
 • परिसर अभ्यास भाग-१
 • वर्ग:5
 • विषय:परिसर
 • माध्यम:9 Mediums
 • किंमत:रु. 57.00
 • परिसर अभ्यास भाग-२
 • वर्ग:5
 • विषय:परिसर
 • माध्यम:9 Mediums
 • किंमत:रु. 28.00
 • मराठी सुलभभारती
 • वर्ग:5
 • विषय:द्वितीय भाषा (संपूर्ण)
 • माध्यम:For all Mediums Except Marathi
 • किंमत:रु. 25.00
 • हिंदी सुलभभारती
 • वर्ग:5
 • विषय:द्वितीय भाषा (संपूर्ण)
 • माध्यम:For all Mediums Except Hindi
 • किंमत:रु. 25.00
 • मराठी सुगमभारती
 • वर्ग:5
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Marathi
 • किंमत:रु. 21.00
 • हिंदी सुगमभारती
 • वर्ग:5
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Hindi
 • किंमत:रु. 21.00
 • कन्नड सुगमभारती
 • वर्ग:5
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Kannad
 • किंमत:रु. 25.00
 • तेलुगू सरलभारती
 • वर्ग:5
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Telugu
 • किंमत:रु. 25.00
 • सिंधुभारती
 • वर्ग:5
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Sindhi
 • किंमत:रु. 25.00
 • गुजराती साहित्य परिचय
 • वर्ग:5
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Gujarathi
 • किंमत:रु. 25.00
 • तारूफे उर्दू
 • वर्ग:5
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Urdu
 • किंमत:रु. 25.00
वर्ग 6
 • बालभारती
 • वर्ग:6
 • विषय:प्रथम भाषा
 • माध्यम:8 Mediums
 • किंमत:रु. 46.00
 • माय इंग्लिश बुक
 • वर्ग:6
 • विषय:अनिवार्य इंग्रजी
 • माध्यम:For all Mediums Except English
 • किंमत:रु. 45.00
 • गणित
 • वर्ग:6
 • विषय:गणित
 • माध्यम:8 Mediums
 • किंमत:रु. 41.00
 • सामान्य विज्ञान
 • वर्ग:6
 • विषय:विज्ञान
 • माध्यम:8 Mediums
 • किंमत:रु. 51.00
 • इतिहास-नागरीकशास्त्र
 • वर्ग:6
 • विषय:History
 • माध्यम:8 Mediums
 • किंमत:रु. 37.00
 • भूगोल
 • वर्ग:6
 • विषय:भूगोल
 • माध्यम:8 Mediums
 • किंमत:रु. 33.00
 • मराठी सुलभभारती
 • वर्ग:6
 • विषय:द्वितीय भाषा (संपूर्ण)
 • माध्यम:For all Mediums Except Marathi
 • किंमत:रु. 27.00
 • हिंदी सुलभभारती
 • वर्ग:6
 • विषय:द्वितीय भाषा (संपूर्ण)
 • माध्यम:For all Mediums Except Hindi
 • किंमत:रु. 27.00
 • मराठी सुगमभारती
 • वर्ग:6
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Marathi
 • किंमत:रु. 27.00
 • हिंदी सुगमभारती
 • वर्ग:6
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Hindi
 • किंमत:रु. 27.00
 • कन्नड सुगमभारती
 • वर्ग:6
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Kannad
 • किंमत:रु. 27.00
 • तेलुगू सरलभारती
 • वर्ग:6
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Telugu
 • किंमत:रु. 27.00
 • सिंधुभारती
 • वर्ग:6
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Sindhi
 • किंमत:रु. 27.00
 • गुजराती साहित्य परिचय
 • वर्ग:6
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Gujarathi
 • किंमत:रु. 27.00
 • तारूफे उर्दू
 • वर्ग:6
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Urdu
 • किंमत:रु. 27.00
वर्ग 7
 • बालभारती
 • वर्ग:7
 • विषय:प्रथम भाषा
 • माध्यम:8 Mediums
 • किंमत:रु. 46.00
 • माय इंग्लिश बुक
 • वर्ग:7
 • विषय:अनिवार्य इंग्रजी
 • माध्यम:For all Mediums Except English
 • किंमत:रु. 48.00
 • गणित
 • वर्ग:7
 • विषय:गणित
 • माध्यम:8 Mediums
 • किंमत:रु. 41.00
 • सामान्य विज्ञान
 • वर्ग:7
 • विषय:विज्ञान
 • माध्यम:8 Mediums
 • किंमत:रु. 57.00
 • इतिहास-नागरीकशास्त्र
 • वर्ग:7
 • विषय:History
 • माध्यम:8 Mediums
 • किंमत:रु. 40.00
 • भूगोल
 • वर्ग:7
 • विषय:भूगोल
 • माध्यम:8 Mediums
 • किंमत:रु. 38.00
 • मराठी सुलभभारती
 • वर्ग:7
 • विषय:द्वितीय भाषा (संपूर्ण)
 • माध्यम:For all Mediums Except Marathi
 • किंमत:रु. 28.00
 • हिंदी सुलभभारती
 • वर्ग:7
 • विषय:द्वितीय भाषा (संपूर्ण)
 • माध्यम:For all Mediums Except Hindi
 • किंमत:रु. 28.00
 • मराठी सुगमभारती
 • वर्ग:7
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Marathi
 • किंमत:रु. 27.00
 • हिंदी सुगमभारती
 • वर्ग:7
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Hindi
 • किंमत:रु. 27.00
 • कन्नड सुगमभारती
 • वर्ग:7
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Kannad
 • किंमत:रु. 27.00
 • तेलुगू सरलभारती
 • वर्ग:7
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Telugu
 • किंमत:रु. 27.00
 • सिंधुभारती
 • वर्ग:7
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Sindhi
 • किंमत:रु. 27.00
 • गुजराती साहित्य परिचय
 • वर्ग:7
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Gujarathi
 • किंमत:रु. 27.00
 • तारूफे उर्दू
 • वर्ग:7
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Urdu
 • किंमत:रु. 27.00
वर्ग 8
 • बालभारती
 • वर्ग:8
 • विषय:प्रथम भाषा
 • माध्यम:8 Mediums
 • किंमत:रु. 49.00
 • माय इंग्लिश बुक
 • वर्ग:8
 • विषय:अनिवार्य इंग्रजी
 • माध्यम:For all Mediums Except English
 • किंमत:रु. 48.00
 • गणित
 • वर्ग:8
 • विषय:गणित
 • माध्यम:8 Mediums
 • किंमत:रु. 48.00
 • सामान्य विज्ञान
 • वर्ग:8
 • विषय:विज्ञान
 • माध्यम:8 Mediums
 • किंमत:रु. 60.00
 • इतिहास-नागरीकशास्त्र
 • वर्ग:8
 • विषय:History
 • माध्यम:8 Mediums
 • किंमत:रु. 42.00
 • भूगोल
 • वर्ग:8
 • विषय:भूगोल
 • माध्यम:8 Mediums
 • किंमत:रु. 38.00
 • मराठी सुलभभारती
 • वर्ग:8
 • विषय:द्वितीय भाषा (संपूर्ण)
 • माध्यम:For all Mediums Except Marathi
 • किंमत:रु. 30.00
 • हिंदी सुलभभारती
 • वर्ग:8
 • विषय:द्वितीय भाषा (संपूर्ण)
 • माध्यम:For all Mediums Except Hindi
 • किंमत:रु. 30.00
 • मराठी सुगमभारती
 • वर्ग:8
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Marathi
 • किंमत:रु. 30.00
 • हिंदी सुगमभारती
 • वर्ग:8
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Hindi
 • किंमत:रु. 30.00
 • कन्नड सुगमभारती
 • वर्ग:8
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Kannad
 • किंमत:रु. 30.00
 • तेलुगू सरलभारती
 • वर्ग:8
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Telugu
 • किंमत:रु. 30.00
 • सिंधुभारती
 • वर्ग:8
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:For all Mediums Except Sindhi
 • किंमत:रु. 30.00
 • तारूफे उर्दू
 • वर्ग:8
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:-
 • किंमत:रु. 30.00
 • संस्कृत आमोद (संपूर्ण)
 • वर्ग:8
 • विषय:द्वितीय भाषा (संपूर्ण)
 • माध्यम:-
 • किंमत:रु. 39.00
 • संस्कृत आनंद (संयुक्त)
 • वर्ग:8
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:-
 • किंमत:रु. 29.00
 • गरवी (संपूर्ण)
 • वर्ग:8
 • विषय:द्वितीय भाषा (संपूर्ण)
 • माध्यम:-
 • किंमत:रु. 30.00
 • साहित्य भारती (संयुक्त)
 • वर्ग:8
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:-
 • किंमत:रु. 30.00
 • पालि-पवेसिका
 • वर्ग:8
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:-
 • किंमत:रु. 15.00
 • जर्मन भाषा
 • वर्ग:8
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:-
 • किंमत:रु. 58.00
 • परशियन भाषा
 • वर्ग:8
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:-
 • किंमत:रु. 58.00
 • फ्रेंच भाषा
 • वर्ग:8
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:-
 • किंमत:रु. 58.00
 • बिदायतुल अरेबिया
 • वर्ग:8
 • विषय:द्वितीय भाषा (संयुक्त)
 • माध्यम:-
 • किंमत:रु. 58.00