महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
संगणक विभाग
विभाग प्रमुख
श्री. लिमये योगेश बाळकृष्ण
पदनाम
ई.डी.पी. व्यवस्थापक
विभागाविषयी
  • ईडीपी विभाग पाठ्यपुस्तक व इतर पुस्तकांचे निर्मिती व वितरण यासाठी आवश्यक डिजिटल पायाभूत सुविधांची देखभाल करतो
  • बालभारती डिजिटल पायाभूत सुविधांमध्ये सर्व्हर, संगणक, नेटवर्क, पॅकेज सॉफ्टवेअर आणि एंटरप्राइझ सॉफ्टवेअरचा समावेश आहे.
  • पुस्तकांचे निर्मिती आणि वितरण सुलभ करण्यासाठी सर्व विभाग व कार्यालये आत्यादुनिक डिजिटल पायाभूत सुविधांसह पूर्णपणे सुसज्ज आहेत.
-
020-25716323
edp_manager@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४