महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
प्रात्यक्षिक पुस्तिका
वर्ग 8
 • सामान्य विज्ञान प्रात्यशिक नोंदवही
 • वर्ग:8
 • विषय:विज्ञान
 • माध्यम:3 Medums
 • किंमत:रु. 41.00
वर्ग 9
 • विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक नोंदवाही
 • वर्ग:9
 • विषय:विज्ञान
 • माध्यम:4 Medums
 • किंमत:रु. 35.00
 • गणित (भाग १ व २) प्रात्यक्षिक नोंदवही
 • वर्ग:9
 • विषय:गणित
 • माध्यम:4 Medums
 • किंमत:रु. 55.00
 • जल सुरक्षा प्रात्यक्षिक नोंदवही
 • वर्ग:9
 • विषय:Water Security
 • माध्यम:4 Medums
 • किंमत:रु. 61.00
वर्ग 10
 • विज्ञान आणि तंत्रज्ञान प्रात्यक्षिक नोंदवाही
 • वर्ग:10
 • विषय:विज्ञान
 • माध्यम:4 Mediums
 • किंमत:रु. 36.00
 • गणित (भाग १ व २) प्रात्यक्षिक नोंदवही
 • वर्ग:10
 • विषय:गणित
 • माध्यम:3 Mediums
 • किंमत:रु. 54.00
वर्ग 11
 • भौतिकशास्त्र प्रात्यशिक नोंदवही
 • वर्ग:11
 • विषय:Physics
 • माध्यम:English
 • किंमत:रु. 63.00
 • रसायनशास्त्र प्रात्यशिक नोंदवही
 • वर्ग:11
 • विषय:Chemistry
 • माध्यम:English
 • किंमत:रु. 59.00
 • जीवशास्त्र प्रात्यशिक नोंदवही
 • वर्ग:11
 • विषय:Biology
 • माध्यम:English
 • किंमत:रु. 74.00
 • अन्नशास्त्र प्रात्यशिक नोंदवही
 • वर्ग:11
 • विषय:Food Science
 • माध्यम:Marathi, English
 • किंमत:रु. 55.00
वर्ग 12
 • भौतिकशास्त्र प्रात्यशिक नोंदवही
 • वर्ग:12
 • विषय:Physics
 • माध्यम:English
 • किंमत:रु. 91.00
 • रसायनशास्त्र प्रात्यशिक नोंदवही
 • वर्ग:12
 • विषय:Chemistry
 • माध्यम:English
 • किंमत:रु. 77.00
 • जीवशास्त्र प्रात्यशिक नोंदवही
 • वर्ग:12
 • विषय:Biology
 • माध्यम:English
 • किंमत:रु. 80.00
 • गणित&सं.शा.(क.&वि.)भा१-२ प्रात्यशिक नोंदवही
 • वर्ग:12
 • विषय:गणित
 • माध्यम:English
 • किंमत:रु. 57.00
 • गणित (वाणिज्य) प्रात्यक्षिक नोंदवही
 • वर्ग:12
 • विषय:गणित
 • माध्यम:English
 • किंमत:रु. 57.00