महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे.
मुख्य पृष्ठ संपर्क
महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे
कार्यालय प्रमुख
श्री. कृष्णकुमार पाटील
पदनाम
संचालक
कार्यालयाविषयी
हे कार्यालय बालभारतीचे मुख्यालय आहे.
  • सर्व विभाग प्रमुखांचे कार्यालय मुख्यालयात आहेत. (निर्मिती विभाग प्रमुख वगळुन)
  • विद्या विभागांच्या वेगवेगळ्या सभांसाठी या जागेमध्ये मोठा हॉल आणि कॉन्फरन्स रूम आहेत.
  • येथे संदर्भ पुस्तकांची एक प्रशस्त लायब्ररी आहे.
  • येथे ईडीपी (संगणक) विभागाचे डेटा सेंटर आहे.
9422058175
(020)25659465
pa_director@ebalbharati.in
सेनापती बापट मार्ग, पुणे ४११००४
Employee working in this office
Sr. No
Emp.Id.
Name
Designation
1
1765
KRISHNAKUMAR BHASKARRAO PATIL
DIRECTOR
2
1764
BHARATI RANJEET DESHMUKH
FINANCE AND ACCOUNTS OFFICER
3
174
RAVIKIRAN JANARDHAN JADHAV
SPL.OFFICER (GEOGRAPHY)(K-12)
4
194
KETAKI NITESH JANI
SPL.OFFICER (GUJARATI) (K-12)
5
195
YOGESH BALKRISHNA LIMAYE
E.D.P.MANAGER
6
1628
SADANAND MARUTI BILLUR
SPL.OFFICER (KANNAD) (K-12)
7
222
H V BABAR
PRODUCTION OFFICER
8
640
DATTATRAY BHIKAJI DIGHE
A.M.S.D.
9
1741
SAVITA ANIL WAYAL
SPL.OFFICER (MARATHI)
10
1738
PRAVIN SUBHASHARAO MOHITE
RESEARCH OFFICER
11
1739
KIRAN SHAMRAO KENDRE
EXECUTIVE EDITOR (KISHOR)
12
1720
PRASHANT PANDURANG DHAMAPURKAR
LIBRARIAN
13
1740
VARSHA KIRAN SARODE
ASSTT. SPL. OFFICER
14
1719
SANDEEP YASHWANT NIKAM
ASSTT. RESEARCH OFFICER
15
1630
SHUBHANGI SURESH NANDKHILE
SUPDT.(PAPER)
16
1587
NAVNATH GULAB KHARAT
SUPDT.(ACCOUNTS)
17
1666
REKHA ABHAY CHAVAN
DEPOT SUPDT (A/CS)
18
621
ADINATH YASHWANT GHULE
SUPDT.(BOOKS)
19
164
YASHWANT MARUTI SATHE
SUPDT.(TRANSPORT)
20
171
VARSHA SHIVAJIRAO SHINDE
SUPDT (GENERAL)
21
680
GANESH RAMCHANDRA PANSARE
CIRCULATION MANAGER(KISH)
22
205
NISHA RAVINDRA GOLE
ACCOUNTANT.
23
207
JYOTI MAHESH CHITTEKAR
ACCOUNTANT.
24
208
MANGAL SANTOSH MANDLIK
INTERNAL AUDITOR
25
209
SATISH DHONDIBHAU BHAGWAT
INTERNAL AUDITOR
26
210
VAIDEHI VINAYAK SHUKLA
ACCOUNTANT.
27
211
MANISHA GORAKH BHAGANAGARE
ACCOUNTANT.
28
212
SWATI VIJAY MODAK
ACCOUNTANT.
29
136
RAVINDRA RAMCHANDRA MANE
SR.STENOGRAPHER.
30
181
VISHNU MAHADEV PISE
SR.CLERK.
31
182
VAISHALI MADHUKAR MALASHE
TECH.ASSTT.(PR00F)
32
189
GEETA GANESH THAKUR
COPY WRITER (SINDHI) (K-6)
33
1629
SMITA SUNIL KELKAR
SR.CLERK.
34
647
DINESH RAJGOPAL PILLAY
SR.CLERK.
35
203
SANDEEP NAMDEO KORKE
SR.CLERK.
36
666
VISHAL SOPAN KAMBLE
SR.CLERK.
37
585
SUBHASH RAVJI DOLAS
SR.CLERK.
38
1672
NIKHIL BALKRISHNA VYAWAHARE
SR.CLERK.
39
1679
CHETAN VIJAY JOSHI
SR.CLERK.
40
1694
DEEPAK SITARAM KUMBHAR
SR.CLERK.
41
1701
N D ZURANGE
SR.CLERK.
42
1706
AMIT GULAB KEDARI
SR.CLERK.
43
1754
PUSHPA SAKHARAM WAJE
SR.CLERK.
44
1633
DASHRATH RAMCHANDRA DIMBLE
SR.DRIVER
45
1691
YOGESH ANKUSH GAWADE
JR.CLERK.
46
1734
RANGNATH SHIVAJI PILANE
JR DEPOT ASST
47
1766
SAKSHI REVAYYA GANACHARI
JR.CLERK.
48
1705
JAIKUMAR ASHOKKUMAR CHINNAPPA
DRAWER
49
1632
RAJENDRA DHONDIRAM MANE
DRAWER
50
690
RAHIM GULAMHUSEN SHAIKH
DRAWER
51
154
RAJESH RAMCHANDRA BANGUDE
DAFTARI
52
130
SANJAY VASANT KENGALE
DRAWER
53
197
RAMDAS BABASAHEB TAKAWANE
XEROX OPERATOR
54
199
MANOJ PANDURANG CHORAT
NAIK
55
201
RATANSINGH RANSINGH SONAR
DRAWER
56
81
NARESH SHAM SALUNKE
SEVAK
57
162
KIRANPAL CHHOTAN MANGWANE
SEVAK
58
652
PRAMOD RAMCHANDRA YEVALE
SEVAK
59
624
DEVIDAS KANHAIYA SHIKOTRE
SEVAK
60
646
NANDKUMAR MADRAMUTTU PILLAY
SEVAK
61
1631
DATTATRAY BHIMRAO BANGAR
SEVAK
62
1678
RENUKA SHISHUPAL ZANAKE
SEVAK
63
1667
RAJASHRI BABULAL TARU
SEVAK
64
1700
RAJU SAHEBRAO SHELAR
SEVAK
65
1755
DEVI RAVI MAHADIK
SEVAK